Kalastus

Mustijokilaakso virtavesineen tarjoaa monipuolkiset mahdollisuudet virkistyskalastukseen. Alueelta on tehty kalataloudellinen selvitys, jonka avulla saat kattavan tietopaketin sekä itse Mustijoesta, mutta myös joen kalastukseen liittyvästä toiminnasta.

Mustijokilaakson kehittämishankkeen yksi tärkeä tavoite on tiedottaa virkistyskalastuksen mahdollisuuksista ja siihen soveltuvista paikoista. Käytännönläheisen lupamenettelyn sekä helpon saavutettavuuden periaate on hankkeen päällimäisenä johtoajatuksena.

Mäntsälän -Pornaisten erityiskalastusalueen lupakohteet löytyvät tästä.

Kalastuksessa tarvittaviin lupa-asioihin voit tutustua täällä.