Kysely Mustijoen alueesta

Mustijoen luontomatkailu yhdistys kerää alueen asukkaiden ja aluetta virkistyskäyttöstä kiinnostuneiden ihmisten mielipiteitä.

Kyselyn vastaukset kasataan alueen virkistyskäyttösuunnitelmaan ja niiden pohjalta tehdään parannusehdotuksia alueen palveluiden kehittämiseksi.

Kyselylomakkeen löydät alla olevasta linkistä. Kiitos mielipiteestäsi!

KYSELYLOMAKKEESEEN>>>