Palvelut

Mustijokilaakson alueella on kattava palveluverkosto alueella vieraileville matkailijoille.

Paikallisten matkailuyrittäjien lisäksi normaali palvelutarjonta tarjoaa niin alueen asukkaille kuin vieraileville matkailijoillekin kattavan verkoston. Hankkeen aikana palveluverkosto kartoitetaan ja päivitetään sekä palveluiden saatavuudesta tiedotetaan reittikarttojen yhteydessä. Paikallinen elinkeinotoiminta on yksi alueen vetovoimaisuuden kulmakiviä ja yhdessä yrittäjien kanssa tehtävä suunnittelutyö nostaa palveluiden laatutasoa.

Uudet innovaatiot ja alueen omaleimaisuuteen perustuva tuotteistaminen mahdollistavat kehittyvän maaseutuympäristön elinvoimaisuuden ja kilpailukykyisen palveluverkoston.

Mäntsälän palvelut matkailijalle

Pornaisten kunnan palveluhakemisto

Matkailijan Porvoo