Kylätalkoot Nummisissa

Share |
25.10.2012

Viikonloppuna 27-28.10 järjestetään Nummisten Kylä ry:n toimesta Nummisten kosken ympäristössä kylätalkoot, joiden tarkoituksena on siistiä ja kunnostaa koskialueen lähimaastot virkistyskäytön kannalta soveltuvaan käyttökuntoon. Työsuunnitelmassa on mm. pajukon raivausta, melontareitin ohistusväylän hakepohjan tekoa sekä alueen käymälän sekä tulipaikan siistimistä.

Tämä talkootapahtuma on osa Mustijoen Luontomatkailuyhdistyksen käynnistämää yhteishanketta, jossa koko Mustijokilaakson alueella toimivat kyläyhdistykset ja muut yhdistykset pyritään aktivoimaan jokialueen aktiiviseen ja laatukriteeristöt täyttävään hoito- ja huoltoprosessiin. Näiden toimenpiteiden avulla joen virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja niiden käytettävyys pystytään kartoittamaan sekä edelleen kehittämään vastaamaan kasvavaa kysyntää.

Samassa yhteydessä toteutetaan Hyria Koulutus Oy:n LUMAKO-koulutusohjelman "Luonnon ja maisematöiden koulutus" . Talkoissa on siis mukana Hyrian opiskelijoita suorittamassa opintoihinsa liittyviä työharjoitteita. Samaa koulutuksellista tietoa ja hyviä työkäytäntöjä tuodaan samalla kyläyhdistyksen aktiiveille.

28.08.2014Mustijoella tapahtuu 30.-31.8.2014
25.10.2012Kylätalkoot Nummisissa
19.09.2012Geokätköilyn perhekurssi järjestettiin Pornaisissa
07.09.2012Mustijoki Rock & Canoe 14-16.9.12 Completed !
04.09.2012Olemme myös Facebookissa